Wederverkoper van tickets, prijzen kunnen hoger zijn dan de nominale waarde.